Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand

Hier vindt u informatie over alles wat te maken heeft met bijstand

Algemene bijstand is een uitkering die voorziet in uw levensonderhoud.

Bijzondere bijstand is een uitkering voor bijzondere kosten.

Hier is te vinden hoe u iets kan doen tegen een besluit van de gemeente waarmee u het niet eens bent.

Bekijk meer vragen

Energietoeslag 2023 uitgesteld

Het blijft voor veel mensen lastig om de hoge energierekeningen te betalen. De overheid wil huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 tegemoet komen met een eenmalige energietoeslag.

Het Rijk heeft hiervoor een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding. Begin juni werd bekend dat de nieuwe regeling nog niet vastgesteld kan worden. Het is nog niet duidelijk hoeveel tijd hier nog voor nodig is.

U kunt nu dus nog geen aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023. Zodra er meer bekend wordt, leest u dat op deze website, via de pers en social media.

 


Contact


Formulieren


Betaling uitkering


Bijzondere bijstand


Wijzigingsformulier uitkeringen


Collectieve zorgverzekering


Clientenraad


Werkgevers


Vakantiemelding


Schuldhulp


BBZ


Contactformulier ISD

 

Nieuws