Antwoord op vragen over het sociaal domein

Opvang

De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig hebt. Hierbij wordt er onderdak en begeleiding geboden als u de thuissituatie hebt verlaten en u zich niet alleen kan redden in de samenleving.

Hier worden de stappen beschreven om in aanmerking te komen voor opvang.

Hier vindt u relevante informatie wanneer u opvang krijgt.

Hier wordt beschreven wat onder opvang valt.

Hier worden relevante begrippen uitgelegd.

Bekijk meer vragen