Antwoord op vragen over het sociaal domein

Zorgen over leefsituatie kind

Hulp kan noodzakelijk zijn bij zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Een rechter kan beslissen hulp gedwongen op te leggen. Iedereen met zorgen over de veiligheid van een kind, kan die zorgen ook melden.

Iedereen kan vermoedens of signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.

Bij ernstige zorgen over de ontwikkeling van uw kind, kan een rechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen.

Een kind dat een straf opgelegd krijgt van de rechter kan daarbij ook jeugdreclassering krijgen. Dit is verplichte begeleiding voor uw kind.

Bekijk meer vragen