Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wmo

Hier vindt u informatie over alles wat te maken heeft met Wmo

Woonvoorzieningen zijn bedoeld om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren.

U kunt recht hebben op een vervoersvoorziening als u zich niet lokaal kunt verplaatsen.

U kunt recht hebben op hulp bij het huishouden als u niet meer in staat bent om uw huishoudelijke werkzaamheden uit voeren.

U kunt recht hebben op een rolstoelvoorziening als u problemen ondervindt waardoor u zich niet in of om de woning kunt verplaatsen.

U kunt in aanmerking komen voor een beschermende woonomgeving als u niet in staat bent om zich op eigen kracht staande te houden in de samenleving.

U kunt recht hebben op begeleiding als u problemen heeft met de dagelijkse werkzaamheden.

Meer onderwerpen

Heeft u problemen doordat u mantelzorg verleent? De Wmo kan misschien een oplossing bieden.
Hier is te vinden hoe u iets kan doen tegen een besluit van de gemeente waarmee u het niet eens bent. 
De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig hebt. Hierbij wordt er onderdak en begeleiding geboden als u de thuissituatie hebt verlaten en u zich niet alleen kan redden in de samenleving.
Bekijk meer vragen

Uitgelicht

Voorzieningen bij een beperking

Wat is het verschil tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen?

Deze video gaat in op de rol van de gemeente wanneer u een lichamelijke of geestelijke beperking heeft. De gemeente kan u dan helpen met een algemene voorziening of met een maatwerkvoorziening.

Nieuws