Antwoord op vragen over het sociaal domein

Opgroeien en opvoeden

De gemeente helpt kinderen met opgroeiproblemen, psychische problemen of een beperking. Voor u als ouder is er hulp bij opvoedproblemen.

Er is hulp voor uw kind tot een bepaalde leeftijd. Ook voor u als ouder is er hulp.

De gemeente heeft bepaalde soorten hulp beschikbaar voor uw kind en u.

Om hulp voor uw kind te krijgen gelden regels waaraan u moet voldoen.

Wat u zelf kunt doen bij problemen van uw kind.

Andere zorgverleners kunnen uw kind ook helpen.

Bij het jeugdteam van de gemeente kunt u terecht met uw hulpvraag.

Bekijk meer vragen