Antwoord op vragen over het sociaal domein

Recidive

Heeft de gemeente uw bijstandsuitkering al een keer verlaagd of heeft u al een keer een boete gehad, maar komt u uw verplichtingen opnieuw niet na? Dan kan de gemeente bepalen dat er sprake is van recidive. Hetzelfde kan het geval zijn als u al een keer gewaarschuwd bent en u daarna opnieuw een verplichting niet nakomt. 

Inlichtingenplicht

Komt u binnen vijf jaar opnieuw de inlichtingenplicht niet na? Dan is er sprake van recidive. U krijgt dan opnieuw een boete en moet de te veel of ontrecht ontvangen bijstand wederom terugbetalen. De boete wordt bij recidive hoger, namelijk maximaal 150% van het benadelingsbedrag. De recidiveperiode wordt verdubbeld als u voor de vorige schending van de inlichtingenplicht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft gehad.

Legt de gemeente een boete op bij recidive? Dan mag zij gedurende drie maanden geen rekening houden met de beslagvrije voet, tenzij er dringende redenen zijn. Dat betekent dat de boete wordt verrekend met uw uitkering en dat die tijdelijk flink lager of zelfs nul kan worden. 

Overige verplichtingen

Als er sprake is van recidive, dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering extra verlagen. De gemeente kan dit doen op grond van de bepalingen in haar afstemmingsverordening en/of op grond van individuele omstandigheden. Uw gemeente kan zelf bepalen wanneer er sprake is van recidive:

Zie voor een overzicht van de standaardverlagingen:“Wat gebeurt er als u uw verplichtingen niet nakomt”.