Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden voor mijn PGB

Voordat u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt, bekijkt de gemeente of u voldoet aan de voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden en voorwaarden van de gemeente zelf. De gemeente kan bijvoorbeeld voorwaarden stellen die te maken hebben met de persoon die de hulp biedt. Zoals iemand in de sociale omgeving van uw kind die de hulp biedt.

Om een PGB te krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent voldoende in staat de PGB-taken uit te voeren. Dat kan ook met hulp van personen uit uw sociale omgeving.
  • U geeft aan dat de hulp die de gemeente kan bieden (in natura) niet passend is.
  • De hulp die u wilt inkopen is van goede kwaliteit.

Als de gemeente heeft bepaald dat hulp nodig is, kunt u daarvoor een PGB vragen. Met het PGB kunt u de hulp zelf inschakelen. Dat kan hulp zijn van een professionele hulpverlener of iemand in het sociaal netwerk.

Regels van Gemeente Steenbergen

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.
 

De gemeente hoeft u geen PGB te geven in de volgende 2 situaties:

  • Het PGB is duurder dan de hulp die de gemeente kan bieden. Let op! De gemeente kan u het PGB wel geven, maar niet volledig. U krijgt maximaal het bedrag waarvoor de gemeente zelf de hulp kan bieden.
  • De gemeente heeft een eerder PGB van u ingetrokken of herzien.

De gemeente kan ook in andere situaties u geen PGB geven.

Regels van Gemeente Steenbergen

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.

Begrippen