Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik wil een afspraak maken

Wilt u hulp en ondersteuning voor uw kind? Maak dan eerst een afspraak.

U maakt de afspraak bij het jeugdteam van de gemeente waar uw kind woont. Het kan zijn dat u de hulp voor uw kind in een andere gemeente moet vragen. Dit is mogelijk als er al jeugdhulp met verblijf loopt. Bekijk hieronder welke situatie voor u geldt.

Afbeelding

Regels van ISD Brabantse Wal

Als u niet voldoende draagkracht heeft om de kosten van duurzame gebruiksgoederen of inrichtingskosten te betalen, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Voorwaarde is wel dat het u niet te verwijten valt dat u de kosten niet kunt betalen en dat u niet heeft kunnen sparen voor de kosten. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

  • u een asielzoekerscentrum verlaat
  • u na een scheiding de gezamenlijke woning moet verlaten.

Hoogte bijzondere bijstand

De ISD bepaalt de hoogte van de bijzondere bijstand aan de hand van het NIBUD.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Geldlening

Als u voor alle kosten een geldlening kunt afsluiten bij de Kredietbank West-Brabant, dan krijgt u geen bijzondere bijstand.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Lees ook