Antwoord op vragen over het sociaal domein

Energietoeslag 2022

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid.
Inwoners van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, zullen een eenmalig bedrag van 800 euro per huishouden ontvangen.

Automatische verstrekking

De volgende huishoudens zullen de toeslag automatisch ontvangen:

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving (zie ‘voorwaarden’) en een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van :

 1. de Participatiewet (bijstand); of
 2. de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW; of
 3. de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); of
 4. het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004;
 5. de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)


Óf in de periode vanaf 1 juli 2021 tot 1 april 2022 tenminste één van de onderstaande lokale minima-regelingen hebben ontvangen:

 1. De Individuele inkomstenstoeslag;
 2. De bijzondere bijstand (zonder draagkracht);
 3. Inwoners die in 2022 een bijdrage hebben ontvangen voor sociaal culturele activiteiten.

Óf Inwoners die voor 1 april 2022 een kwijtschelding hebben ontvangen voor de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2022.

Indien u in een van deze groepen valt, zult u een brief (beschikking) toegezonden krijgen en wordt het bedrag van 800 euro automatisch op uw bankrekening gestort.
Mocht u in de maand juli de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal.

Geen energietoeslag automatisch ontvangen?

Behoort u niet tot de groep die de eenmalige energietoeslag automatisch ontvangen - maar denkt u hiervoor mogelijk wel in aanmerking te komen - dan kunt u vanaf half mei een aanvraag doen.
U kunt de energietoeslag aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder,
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U woont in Steenbergen, Woensdrecht of Bergen op Zoom.
 • De energieaansluiting staat op uw naam.
 • Uw netto-inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  (Op dit moment is dat € 1.244,54 voor een alleenstaande en € 1.777,92 voor mensen die gehuwd zijn of samenwonen. Vanaf AOW leeftijd is dit voor een alleenstaande (ouder) € 1.493,22 en gehuwd etc. € 2.043,65. Peildatum 1 januari 2022).

Aanvragen (digitaal)

U kunt de Energietoeslag digitaal aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Inwoners uit de gemeente Bergen op Zoom kunnen de Energietoeslag hier aanvragen.

Inwoners uit de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht kunnen de Energietoeslag hier aanvragen.

Aanvragen (aanvraagformulier zelf uitprinten en invullen)

Indien u niet in staat bent om het digitale formulier in te vullen, kunt u het aanvraagformulier hier downloaden en printen.

Formulier en bewijsstukken indienen:

U kunt het ingevulde formulier met bewijsstukken toesturen naar: ISD Brabantse Wal, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom

U kunt het formulier met bewijsstukken ook inleveren bij de loketten van:
• Stadskantoor Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom
• Stichting Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6, Steenbergen
• Gemeentehuis Hoogerheide, Huijbergseweg 3, Hoogerheide 

 

Vaak gestelde vragen

Hoe komen we aan uw gegevens?
We hebben uw gegevens omdat u o.a. een uitkering levensonderhoud o.g.v. de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz ontvangt van de gemeente Steenbergen, Woensdrecht of Bergen op Zoom. We mogen deze gegevens ook gebruiken voor de energietoeslag.
Zo hebben we vastgesteld dat u recht heeft op de energietoeslag.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor betaling van de hoge energierekening. U kunt dit bedrag gebruiken om te besteden aan de betaling van uw maandelijkse energielasten of uw evt. hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.
Heeft u dit jaar (nog) geen hogere maandelijkse energierekening of hogere jaarafrekening maar voldoet u wel aan de voorwaarden, dan heeft u ook recht op de energietoeslag. Dit bedrag kunt u dan reserveren voor het moment dat u wel een hogere maandelijkse energierekening of hogere jaarafrekening ontvangt.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. U hoeft deze uitkering dus niet op te geven bij uw evt. belastingaangifte over 2022.

Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling.
Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
Ook bij een ambtshalve verstrekking kan de gemeente achteraf uw gegevens controleren.

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?
Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen.
Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft omdat uw inkomstengegevens, waarmee rekening is gehouden bij de besluitvorming, toch hoger blijken te zijn!
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Kunt u nog een energietoeslag krijgen?
Nee, u heeft recht op één éénmalige energietoeslag.
Heeft u echter extra hoge maandelijkse energiekosten of een hoge jaarafrekening, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, en kunt u dit niet betalen? U kunt contact opnemen met de ISD Brabantse Wal om te bezien wat de mogelijkheden zijn om u van dienst te zijn.